5 Söderstugebacken 4 ts1.jpg (248108 bytes)   ts2.jpg (248108 bytes)   ts3.jpg (248108 bytes)   ts4.jpg (248108 bytes)   ts5.jpg (248108 bytes)   ts6.jpg (248108 bytes)   ts7.jpg (248108 bytes)   ts8.jpg (248108 bytes)   ts9.jpg (248108 bytes)   ts10.jpg (248108 bytes)   ts11.jpg (248108 bytes)   ts12.jpg (248108 bytes)   ts13.jpg (248108 bytes)   ts14.jpg (248108 bytes)   ts15.jpg (248108 bytes)   ts16.jpg (248108 bytes)   ta17.jpg (248108 bytes)   ts18.jpg (248108 bytes)   ts19.jpg (248108 bytes)   ts20.jpg (248108 bytes)   ts21.jpg (248108 bytes)   ts22.jpg (248108 bytes)   ts23.jpg (248108 bytes)   ts24.jpg (248108 bytes)   ts25.jpg (248108 bytes)   ts26.jpg (248108 bytes)   ts27.jpg (248108 bytes)   ts28.jpg (248108 bytes)   ts29.jpg (248108 bytes)   ts30.jpg (248108 bytes)   ts31.jpg (248108 bytes)   ts32.jpg (248108 bytes)   ts33.jpg (248108 bytes)   ts34.jpg (248108 bytes)   ts35.jpg (248108 bytes)   ts36.jpg (248108 bytes)   ts37.jpg (248108 bytes)   ts38.jpg (248108 bytes)   ts39.jpg (248108 bytes)   ts40.jpg (248108 bytes)   ts41.jpg (248108 bytes)   ts42.jpg (248108 bytes)   ts43.jpg (248108 bytes)   t44.jpg (248108 bytes)   ts45.jpg (248108 bytes)   ts46.jpg (248108 bytes)   ts47.jpg (248108 bytes)   ts48.jpg (248108 bytes)   ts49.jpg (248108 bytes)   ts50.jpg (248108 bytes)   ts51.jpg (248108 bytes)   tas52.jpg (248108 bytes)   ts53.jpg (248108 bytes)   ts54.jpg (248108 bytes)   ts55.jpg (248108 bytes)   ts56.jpg (248108 bytes)   tas57.jpg (248108 bytes)   ts58.jpg (248108 bytes)   ts59.jpg (248108 bytes)   ta60.jpg (248108 bytes)   ts61.jpg (248108 bytes)   ts62.jpg (248108 bytes)   ts63.jpg (248108 bytes)   ts64.jpg (248108 bytes)   ta65.jpg (248108 bytes)   ts66.jpg (248108 bytes)   ts67.jpg (248108 bytes)   ts68.jpg (248108 bytes)   ts69.jpg (248108 bytes)   ta70.jpg (248108 bytes)   ts71.jpg (248108 bytes)   ts72.jpg (248108 bytes)   ts73.jpg (248108 bytes)   ts74.jpg (248108 bytes)   ta75.jpg (248108 bytes)   ts76.jpg (248108 bytes)   ts77.jpg (248108 bytes)   ts78.jpg (248108 bytes)   ts79.jpg (248108 bytes)   ta80.jpg (248108 bytes)   ts81.jpg (248108 bytes)   ts82.jpg (248108 bytes)   ts83.jpg (248108 bytes)   ts84.jpg (248108 bytes)   ta85.jpg (248108 bytes)   ts86.jpg (248108 bytes)   ts87.jpg (248108 bytes)   ts88.jpg (248108 bytes)   ts89.jpg (248108 bytes)   ta90.jpg (248108 bytes)   ts91.jpg (248108 bytes)   ts93.jpg (248108 bytes)   ts94.jpg (248108 bytes)   ta95.jpg (248108 bytes)   ts96.jpg (248108 bytes)   ts97.jpg (248108 bytes)   ts98.jpg (248108 bytes)   ts99.jpg (248108 bytes)   ta100.jpg (248108 bytes)   ts101.jpg (248108 bytes)   ts102.jpg (248108 bytes)   ts103.jpg (248108 bytes)   ts104.jpg (248108 bytes)   ts105.jpg (248108 bytes)   ts106.jpg (248108 bytes)   ts107.jpg (248108 bytes)   ts108.jpg (248108 bytes)   ts109.jpg (248108 bytes)   ta110.jpg (248108 bytes)   ts111.jpg (248108 bytes)   ts112.jpg (248108 bytes)   ts113.jpg (248108 bytes)   ts114.jpg (248108 bytes)   ts115.jpg (248108 bytes)  

Hösten är här Det finns en hel del att göra till våren :)

2017-02-15 Andra dagen på tomten Kallt men skönt att vara där

ts1701.jpg (248108 bytes)   ts1702.jpg (248108 bytes)   ts1703.jpg (248108 bytes)   ts1704.jpg (248108 bytes)   ts1705.jpg (248108 bytes)   ta1706.jpg (248108 bytes)   ts1707.jpg (248108 bytes)   ts1708.jpg (248108 bytes)   ts1709.jpg (248108 bytes)   ts1710.jpg (248108 bytes)   ts1711.jpg (248108 bytes)   ts1712.jpg (248108 bytes)   ts1713.jpg (248108 bytes)   ts1714.jpg (248108 bytes)   ts1718.jpg (248108 bytes)   ts1719.jpg (248108 bytes)   ts1720.jpg (248108 bytes)   ts1721.jpg (248108 bytes)   ts1722.jpg (248108 bytes)   ts1723.jpg (248108 bytes)   ts1724.jpg (248108 bytes)   ta1725.jpg (248108 bytes)   ts1726.jpg (248108 bytes)   ts1727.jpg (248108 bytes)   ts1728.jpg (248108 bytes)   ts1729.jpg (248108 bytes)   ts1730.jpg (248108 bytes)   ts1731.jpg (248108 bytes)   ts1732.jpg (248108 bytes)   ts1733.jpg (248108 bytes)   ts1734.jpg (248108 bytes)   ts1735.jpg (248108 bytes)   ts1736.jpg (248108 bytes)   ts1737.jpg (248108 bytes)   ts1738.jpg (248108 bytes)  

2017-02-18 Tredje dagen fick en hel del gjortts1739.jpg (248108 bytes)   ts1741.jpg (248108 bytes)   ts1742.jpg (248108 bytes)   ts1743.jpg (248108 bytes)   ts1744.jpg (248108 bytes)   ts1745.jpg (248108 bytes)   ts1746.jpg (248108 bytes)   ts1747.jpg (248108 bytes)   ts1748.jpg (248108 bytes)   ts1749.jpg (248108 bytes)  

2017-02-26 Femte dagen på tomten. Börjat med grunden för en ved ställning

ts1750a.jpg (248108 bytes)   ts1750b.jpg (248108 bytes)   ts1750.jpg (248108 bytes)   ts1751.jpg (248108 bytes)   ts1752.jpg (248108 bytes)   ts1753.jpg (248108 bytes)   ts1754.jpg (248108 bytes)   ts1755.jpg (248108 bytes)   ts1756.jpg (248108 bytes)  

2017-03-04 6:e och 7:e Dagen på tomten Det börjar bli rent

ts1757.jpg (248108 bytes)   ts1758.jpg (248108 bytes)   ts1759.jpg (248108 bytes)   ts1760.jpg (248108 bytes)   ts1761.jpg (248108 bytes)   ts1762.jpg (248108 bytes)   ts1763.jpg (248108 bytes)   ts1764.jpg (248108 bytes)   ts1765.jpg (248108 bytes)   ts1766.jpg (248108 bytes)   ts1767.jpg (248108 bytes)   ts1768.jpg (248108 bytes)  

2017-03-10 8:e och 9:e Dagen på tomten Dragit ner ett träd som hade fastnat på ett annat Och drog upp några från slänten Samt kvistat och kubbat upp lite

ts1769.jpg (248108 bytes)   ts1770.jpg (248108 bytes)   ts1771.jpg (248108 bytes)   ts1772.jpg (248108 bytes)   ts1773.jpg (248108 bytes)   ts1774.jpg (248108 bytes)   ts1775.jpg (248108 bytes)   ts1776.jpg (248108 bytes)   ts1777.jpg (248108 bytes)   ts1778.jpg (248108 bytes)   ts1779.jpg (248108 bytes)  

2017-03-11 10:e Dagen på tomten Kubbat, kvistat


ts1780.jpg (248108 bytes)   ts1781.jpg (248108 bytes)   ts1782.jpg (248108 bytes)   ts1783.jpg (248108 bytes)   ts1784.jpg (248108 bytes)   ts1785.jpg (248108 bytes)   ts1786.jpg (248108 bytes)   ts1787.jpg (248108 bytes)   ts1788.jpg (248108 bytes)   ts1789.jpg (248108 bytes)   ts1790.jpg (248108 bytes)   ts1791.jpg (248108 bytes)  

2017-03-12 11:e Dagen på tomten Kubbat, kvistat och dragit upp några träd från slänten

ts1792.jpg (248108 bytes)   ts1793.jpg (248108 bytes)   ts1794.jpg (248108 bytes)   ts1795.jpg (248108 bytes)   ts1796.jpg (248108 bytes)   ts1797.jpg (248108 bytes)   ts1798.jpg (248108 bytes)   ts1799.jpg (248108 bytes)   ts17101.jpg (248108 bytes)   ts17102.jpg (248108 bytes)   ts17103.jpg (248108 bytes)   ts17104.jpg (248108 bytes)   ts17105.jpg (248108 bytes)   ts17106.jpg (248108 bytes)   ts17107.jpg (248108 bytes)   ts17108.jpg (248108 bytes)   ts17109.jpg (248108 bytes)   ts17110.jpg (248108 bytes)   ts17111.jpg (248108 bytes)  

2017-03-17 12:e Dagen på tomten fick bort en del ris och kubbar men det fins mer att göra

ts17112.jpg (248108 bytes)   ts17113.jpg (248108 bytes)   ts17114.jpg (248108 bytes)   ts17115.jpg (248108 bytes)   ts17116.jpg (248108 bytes)   ts17117.jpg (248108 bytes)   ts17118.jpg (248108 bytes)   ts17119.jpg (248108 bytes)   ts17120.jpg (248108 bytes)   ts17121.jpg (248108 bytes)   ts17122.jpg (248108 bytes)   ts17123.jpg (248108 bytes)   ts17124.jpg (248108 bytes)   ts17125.jpg (248108 bytes)   ts17126.jpg (248108 bytes)   ts17127.jpg (248108 bytes)   ts17128.jpg (248108 bytes)  

2017-03-23 13:e Dagen på tomten Kapat, kvistat och föjt så här såg det ut när vi kom

ts17129.jpg (248108 bytes)   ts17130.jpg (248108 bytes)   ts17131.jpg (248108 bytes)   ts17132.jpg (248108 bytes)   ts17133.jpg (248108 bytes)   ts17134.jpg (248108 bytes)   ts17135.jpg (248108 bytes)   ts17136.jpg (248108 bytes)   ts17137.jpg (248108 bytes)   ts17138.jpg (248108 bytes)   ts17139.jpg (248108 bytes)   ts17140.jpg (248108 bytes)   ts17141.jpg (248108 bytes)   ts17142.jpg (248108 bytes)   ts17143.jpg (248108 bytes)   ts17144.jpg (248108 bytes)   ts17145.jpg (248108 bytes)   ts17146.jpg (248108 bytes)   ts17147.jpg (248108 bytes)   ts17148.jpg (248108 bytes)   ts17199.jpg (248108 bytes)  

Så här såg det ut när dagen var slut

ts17150.jpg (248108 bytes)   ts17151.jpg (248108 bytes)   ts17152.jpg (248108 bytes)   ts17153.jpg (248108 bytes)   ts17154.jpg (248108 bytes)   ts17155.jpg (248108 bytes)   ts17156.jpg (248108 bytes)   ts17157.jpg (248108 bytes)   ts17158.jpg (248108 bytes)   ts17159.jpg (248108 bytes)   ts17160.jpg (248108 bytes)   ts17161.jpg (248108 bytes)   ts17162.jpg (248108 bytes)   ts17163.jpg (248108 bytes)   ts17164.jpg (248108 bytes)   ts17165.jpg (248108 bytes)   ts17166.jpg (248108 bytes)   ts17167.jpg (248108 bytes)   ts17168.jpg (248108 bytes)   ts17169.jpg (248108 bytes)   ts17170.jpg (248108 bytes)   ts17171.jpg (248108 bytes)   ts17172.jpg (248108 bytes)   ts17173.jpg (248108 bytes)   ts17174.jpg (248108 bytes)  

2017-03-30 Så här såg det ut när vi kom

Drönare 2


2017-03-30 14:e Dagen på tomten Röjningen fortsätter

ts17175.jpg (248108 bytes)   ts17176.jpg (248108 bytes)   ts17177.jpg (248108 bytes)   ts17178.jpg (248108 bytes)   ts17179.jpg (248108 bytes)   ts17180.jpg (248108 bytes)   ts17181.jpg (248108 bytes)   ts17182.jpg (248108 bytes)   ts17183.jpg (248108 bytes)   ts17184.jpg (248108 bytes)   ts17185.jpg (248108 bytes)   ts17186.jpg (248108 bytes)   ts17187.jpg (248108 bytes)   ts17188.jpg (248108 bytes)   ts17189.jpg (248108 bytes)   ts17190.jpg (248108 bytes)  

2017-04-09 15:e Dagen på tomten Det börjar bli klart med röjning Det som återstår är att flytta vedhögen, Köra bort riset, Flytta stenarna, Dra upp stubbarna, Schakta bort jorden

ts17191.jpg (248108 bytes)   ts17192.jpg (248108 bytes)   ts17193.jpg (248108 bytes)   ts17194.jpg (248108 bytes)   ts17195.jpg (248108 bytes)   ts17196.jpg (248108 bytes)   ts17197.jpg (248108 bytes)   ts17198.jpg (248108 bytes)   ts17199.jpg (248108 bytes)      ts17201.jpg (248108 bytes)   ts17202.jpg (248108 bytes)   ts17203.jpg (248108 bytes)   ts17204.jpg (248108 bytes)   ts17205.jpg (248108 bytes)   ts17206.jpg (248108 bytes)   ts17207.jpg (248108 bytes)   ts17208.jpg (248108 bytes)   ts17209.jpg (248108 bytes)   ts17210.jpg (248108 bytes)   ts17211.jpg (248108 bytes)   ts17212.jpg (248108 bytes)   ts17213.jpg (248108 bytes)   ts17214.jpg (248108 bytes)   ts17215.jpg (248108 bytes)  

2017-04-21 16:e Dagen på tomten det går trögt med vedställningen

ts17216.jpg (248108 bytes)   ts17217.jpg (248108 bytes)   ts17218.jpg (248108 bytes)   ts17219.jpg (248108 bytes)   ts17220.jpg (248108 bytes)  

2017-04-29 till 2017-05-01 Arbetar nöje Bortforsling av ris

ts17221.jpg (248108 bytes)   ts17222.jpg (248108 bytes)   ts17223.jpg (248108 bytes)   ts17224.jpg (248108 bytes)   ts17225.jpg (248108 bytes)   ts17226.jpg (248108 bytes)   ts17227.jpg (248108 bytes)   ts17228.jpg (248108 bytes)   ts17229.jpg (248108 bytes)   ts17230.jpg (248108 bytes)  

2017-05-05 Överblick 1

Drönare 3

Grill

2017-05-06 Överblick 2

Drönare 4

2017-05-07 Dag 21 Rishögen blir mindre

ts17231.jpg (248108 bytes)   ts17232.jpg (248108 bytes)   ts17233.jpg (248108 bytes)   ts17234.jpg (248108 bytes)   ts17235.jpg (248108 bytes)   ts17236.jpg (248108 bytes)   ts17237.jpg (248108 bytes)   ts17238.jpg (248108 bytes)   ts17239.jpg (248108 bytes)   ts17240.jpg (248108 bytes)   ts17241.jpg (248108 bytes)   ts17242.jpg (248108 bytes)  

2017-05-13 Och mindre

ts17243.jpg (248108 bytes)   ts17244..jpg (248108 bytes)   ts17245jpg (248108 bytes)   ts17246.jpg (248108 bytes)   ts17247.jpg (248108 bytes)   ts17248.jpg (248108 bytes)   ts17249.jpg (248108 bytes)  


2017-05-14 Och mindre

ts17250.jpg (248108 bytes)   ts17251.jpg (248108 bytes)   ts17252.jpg (248108 bytes)   ts17253.jpg (248108 bytes)   ts17254.jpg (248108 bytes)  

2017-05-27

ts17260.jpg (248108 bytes)   ts17260.jpg (248108 bytes)   ts17261.jpg (248108 bytes)   ts17262.jpg (248108 bytes)   ts17263.jpg (248108 bytes)   ts17264.jpg (248108 bytes)   ts17265.jpg (248108 bytes)   ts17266.jpg (248108 bytes)   ts17267.jpg (248108 bytes)   ts17268.jpg (248108 bytes)   ts17269.jpg (248108 bytes)   ts17271.jpg (248108 bytes)   ts17272.jpg (248108 bytes)   ts17273.jpg (248108 bytes)   ts17274.jpg (248108 bytes)   ts17275.jpg (248108 bytes)   ts17276.jpg (248108 bytes)   ts17277.jpg (248108 bytes)   ts17278.jpg (248108 bytes)   ts17279.jpg (248108 bytes)   ts17280.jpg (248108 bytes)   ts17281.jpg (248108 bytes)   ts17282.jpg (248108 bytes)  

2017-06-03 Och mindre

ts17255.jpg (248108 bytes)   ts17256.jpg (248108 bytes)   ts17257.jpg (248108 bytes)   ts17258.jpg (248108 bytes)   ts17259.jpg (248108 bytes)  

2017-06-11

ts17283.jpg (248108 bytes)   ts17284.jpg (248108 bytes)   ts17285.jpg (248108 bytes)   ts17286.jpg (248108 bytes)   ts17287.jpg (248108 bytes)   ts1788.jpg (248108 bytes)   ts17289.jpg (248108 bytes)   ts17290.jpg (248108 bytes)   ts17291.jpg (248108 bytes)   ts17292.jpg (248108 bytes)  

2017-06-13

ts17293.jpg (248108 bytes)   ts17294.jpg (248108 bytes)   ts17295.jpg (248108 bytes)   ts17296.jpg (248108 bytes)  

2017-06-20 Inte mycket kvar av rishögen

ts17297.jpg (248108 bytes)   ts17298.jpg (248108 bytes)   ts17299.jpg (248108 bytes)   ts17300.jpg (248108 bytes)   ts17301.jpg (248108 bytes)  

Drönare 5

2017-06-24 Inte mycket ris kvar

ts17302.jpg (248108 bytes)   ts17303.jpg (248108 bytes)   ts17304.jpg (248108 bytes)   ts17305.jpg (248108 bytes)   ts17306.jpg (248108 bytes)   ts17307.jpg (248108 bytes)   ts17308.jpg (248108 bytes)   ts17309.jpg (248108 bytes)   ts17310.jpg (248108 bytes)  

2017-06-25 Marginell skillnad

ts17311.jpg (248108 bytes)   ts17312.jpg (248108 bytes)  

2017-06-26 Något mindre

ts17313.jpg (248108 bytes)   ts17314.jpg (248108 bytes)   ts17315.jpg (248108 bytes)   ts17316.jpg (248108 bytes)   ts17317.jpg (248108 bytes)  

2017-06-27 Och mindre

ts17318.jpg (248108 bytes)   ts17319.jpg (248108 bytes)   ts17320.jpg (248108 bytes)   ts17321.jpg (248108 bytes)   ts17322.jpg (248108 bytes)   ts17323.jpg (248108 bytes)  

2017-07-10 Vedställningen börjar ta form

ts17324.jpg (248108 bytes)   ts17325.jpg (248108 bytes)   ts17326.jpg (248108 bytes)   ts17327.jpg (248108 bytes)   ts17328.jpg (248108 bytes)   ts17329.jpg (248108 bytes)   ts17330.jpg (248108 bytes)   ts17331.jpg (248108 bytes)   ts17332.jpg (248108 bytes)   ts17333.jpg (248108 bytes)   ts17335.jpg (248108 bytes)   ts17336.jpg (248108 bytes)   ts17337.jpg (248108 bytes)   ts17338.jpg (248108 bytes)   ts17339.jpg (248108 bytes)   ts17340.jpg (248108 bytes)   ts17341.jpg (248108 bytes)  

2017-07-29 Vedställningen börjar bli klar

ts17342.jpg (248108 bytes)   ts17343.jpg (248108 bytes)   ts17344.jpg (248108 bytes)   ts17345.jpg (248108 bytes)   ts17346.jpg (248108 bytes)   ts17347.jpg (248108 bytes)   ts17348.jpg (248108 bytes)   ts17349.jpg (248108 bytes)   ts17350.jpg (248108 bytes)   ts17351.jpg (248108 bytes)   ts17352.jpg (248108 bytes)   ts17353.jpg (248108 bytes)   ts17354.jpg (248108 bytes)   ts17355.jpg (248108 bytes)   ts17356.jpg (248108 bytes)   ts17357jpg (248108 bytes)   ts17358.jpg (248108 bytes)   ts17359.jpg (248108 bytes)   ts17360.jpg (248108 bytes)   ts17361.jpg (248108 bytes)   ts17362.jpg (248108 bytes)   ts17363.jpg (248108 bytes)   ts17364.jpg (248108 bytes)  

2017-07-31

ts17365.jpg (248108 bytes)   ts17366.jpg (248108 bytes)   ts17367.jpg (248108 bytes)   ts17368.jpg (248108 bytes)   ts17369.jpg (248108 bytes)   ts17370.jpg (248108 bytes)   ts17371.jpg (248108 bytes)   ts17372.jpg (248108 bytes)   ts17373.jpg (248108 bytes)  

2017-08-01 Vedställningen är klar dags att fylla

ts17374.jpg (248108 bytes)   ts17375.jpg (248108 bytes)   ts17376.jpg (248108 bytes)   ts17377.jpg (248108 bytes)   ts17378.jpg (248108 bytes)   ts17379.jpg (248108 bytes)   ts17380.jpg (248108 bytes)  

2017-08-15 Ett nytt drönar klipp Vedställning höll inte måttet Jag ville ha 4x4 tum's reglar Men folket tyckte det skulle räcka med 1x2 tum's väggregel Se vad som hände

Drönare 6

2017-08-18 Vedställningen reparerad och fylld Bussen ett riktigt fynd har gått 540 mil sedan inköp i November Dom flesta milen fram och tillbaks till Ösmo Sedan början på Februari

ts17381.jpg (248108 bytes)   ts17382.jpg (248108 bytes)   ts17383.jpg (248108 bytes)   ts17384.jpg (248108 bytes)   ts17385.jpg (248108 bytes)   ts17386.jpg (248108 bytes)   ts17387.jpg (248108 bytes)   ts17388.jpg (248108 bytes)   ts17389.jpg (248108 bytes)   ts17390.jpg (248108 bytes)   ts17391.jpg (248108 bytes)   ts17392.jpg (248108 bytes)   ts17393.jpg (248108 bytes)   ts17394.jpg (248108 bytes)   ts17395.jpg (248108 bytes)   ts17396.jpg (248108 bytes)   ts17397.jpg (248108 bytes)   ts17398.jpg (248108 bytes)   ts17399.jpg (248108 bytes)  

2017-09-01 Bygget av vedställning 2 har börjat

ts17400.jpg (248108 bytes)   ts17402.jpg (248108 bytes)   ts17402.jpg (248108 bytes)  

2017-09-02 Sakta men säkert

ts17403.jpg (248108 bytes)   ts17404.jpg (248108 bytes)   ts17405.jpg (248108 bytes)  

2017-09-03 Sakta

ts17406.jpg (248108 bytes)   ts17407.jpg (248108 bytes)   ts17408.jpg (248108 bytes)  

2017-09-11 Ställningen är klar bara att börja fylla på

ts17409.jpg (248108 bytes)   ts17410.jpg (248108 bytes)   ts17411.jpg (248108 bytes)   ts17412.jpg (248108 bytes)   ts17413.jpg (248108 bytes)  

2017-09-12 Börjar bli fullt Hoppas allt får plats

ts17414.jpg (248108 bytes)   ts17415.jpg (248108 bytes)   ts17416.jpg (248108 bytes)  

2017-09-16 Snart klart

ts17417.jpg (248108 bytes)   ts17418.jpg (248108 bytes)   ts17419.jpg (248108 bytes)   ts17420.jpg (248108 bytes)   ts17419.jpg (248108 bytes)  

2017-09-17 Klart Bara upprensningen kvar ( Samla ihop alla grenar, små stubbar och såga upp alla mindre trädstammar och lägga på hela presseningar )

ts17422.jpg (248108 bytes)   ts17423.jpg (248108 bytes)   ts17424.jpg (248108 bytes)   ts17425.jpg (248108 bytes)   ts17426.jpg (248108 bytes)   ts17417.jpg (248108 bytes)   ts17428.jpg (248108 bytes)   ts17429.jpg (248108 bytes)   ts17430.jpg (248108 bytes)   ts17431.jpg (248108 bytes)   ts17432.jpg (248108 bytes)   ts17433.jpg (248108 bytes)  

2017-09-24 Nu är det bara stenarna kvar måste få hem traktorn och fixa den så den får jobba lite

ts17434.jpg (248108 bytes)   ts17435.jpg (248108 bytes)   ts17436.jpg (248108 bytes)   ts17437.jpg (248108 bytes)   ts17438.jpg (248108 bytes)   ts17439.jpg (248108 bytes)   ts17440.jpg (248108 bytes)   ts17441.jpg (248108 bytes)   ts17442.jpg (248108 bytes)   ts17443.jpg (248108 bytes)   ts17444.jpg (248108 bytes)   ts17445.jpg (248108 bytes)   ts17446.jpg (248108 bytes)   ts17447.jpg (248108 bytes)   ts17448.jpg (248108 bytes)   ts17449.jpg (248108 bytes)   ts17450.jpg (248108 bytes)   ts17451.jpg (248108 bytes)   ts17452.jpg (248108 bytes)   ts17453.jpg (248108 bytes)   ts17454.jpg (248108 bytes)   ts17455.jpg (248108 bytes)   ts17456.jpg (248108 bytes)   ts17457.jpg (248108 bytes)   ts17458.jpg (248108 bytes)   ts17459.jpg (248108 bytes)   ts17460.jpg (248108 bytes)   ts17461.jpg (248108 bytes)   ts17462.jpg (248108 bytes)   ts17463.jpg (248108 bytes)   ts17464.jpg (248108 bytes)  

2017-09-24 4 Drönar klipp

Drönare 7

Drönare 8

Drönare 9

Drönare 10

2018-04-14 Säsongen har börjat lite sent men bättre än alldrig

ts18000.jpg (248108 bytes)   ts18001.jpg (248108 bytes)   ts18002.jpg (248108 bytes)   ts18003.jpg (248108 bytes)   ts18004.jpg (248108 bytes)  

2018-06-08 Sådär nu är stubbarna uppe och stenarna flyttade Nu är det bara att såga isär dom och köra iväg resterna

ts18005.jpg (248108 bytes)   ts18006.jpg (248108 bytes)   ts18007.jpg (248108 bytes)   ts18008.jpg (248108 bytes)   ts18009.jpg (248108 bytes)   ts18010.jpg (248108 bytes)   ts18011.jpg (248108 bytes)   ts18012.jpg (248108 bytes)   ts18013.jpg (248108 bytes)   ts18014.jpg (248108 bytes)   ts18015.jpg (248108 bytes)   ts18016.jpg (248108 bytes)   ts18017.jpg (248108 bytes)   ts18018.jpg (248108 bytes)   ts18019.jpg (248108 bytes)  

2018-08-25 Ser ni vad jag ser Stubbfritt

ts18020.jpg (248108 bytes)   ts18021.jpg (248108 bytes)   ts18022.jpg (248108 bytes)   ts18023.jpg (248108 bytes)   ts18024.jpg (248108 bytes)   ts18025.jpg (248108 bytes)   ts18026.jpg (248108 bytes)   ts18027.jpg (248108 bytes)   ts18028.jpg (248108 bytes)   ts18029.jpg (248108 bytes)   ts18030.jpg (248108 bytes)   ts18031.jpg (248108 bytes)   ts18032.jpg (248108 bytes)   ts18033.jpg (248108 bytes)   ts18034.jpg (248108 bytes)   ts18035.jpg (248108 bytes)   ts18036.jpg (248108 bytes)  

2018-08-29 Stenhögen växer

ts18037.jpg (248108 bytes)   ts18038.jpg (248108 bytes)   ts18039.jpg (248108 bytes)  

2019-03-02 årets första dag mycket små sten har dykt upp som låg gömda under gräs

ts190001.jpg (248108 bytes)   ts190002.jpg (248108 bytes)   ts190003.jpg (248108 bytes)   ts190004.jpg (248108 bytes)   ts190005.jpg (248108 bytes)   ts190006.jpg (248108 bytes)   ts190007.jpg (248108 bytes)   ts190008.jpg (248108 bytes)   ts190009.jpg (248108 bytes)   ts190010.jpg (248108 bytes)   ts190011.jpg (248108 bytes)  

2019-06-08 Årets andra dag Mycket gräs men annars inget nytv

arets2dag.jpg (24810 bytes)